Úvod

 • Projekty

 • Konzultace

 • Inženýring

Čím se zabýváme


Zhotovíme projektovou dokumentaci všech druhů pozemních staveb – domy pro bydlení, objekty pro občanskou vybavenost a služby, výrobní a skladové haly apod. Navrhujeme novostavby, stavební úpravy, přístavby a nástavby stávajících staveb.

V našich projektech uplatňujeme všechny druhy konstrukčních systémů – zděné konstrukce, dřevěné konstrukce, ocelové i betonové konstrukce. Projektovou dokumentaci dodáme včetně všech profesí.

V rámci inženýrské činnosti zajistíme všechna vyjádření dotčených orgánů a vydání stavebního povolení. Při provádění stavby jsme k dispozici s autorským dozorem.

Stupně projektové dokumentace:

 1. Studie nebo investiční záměr
 2. Projekt pro územní rozhodnutí, územní souhlas, územně plánovací informaci
 3. Projekt pro stavební povolení, ohlášení stavby
 4. Projekt pro provádění stavby

Inženýrská činnost:

 • projednání dokumentace s dotčenými orgány a organizacemi a zajištění jejich stanovisek
 • zajištění vydání územního rozhodnutí, územního souhlasu, stavebního povolení, ohlášení stavby

V rámci projekčních prací zajistíme:

 • statické posouzení staveb
 • požárně bezpečnostní řešení staveb
 • projekty profesí a přípojek
 • zpracování průkazů energetické náročnosti budov
 • hlukové, zastiňovací a rozptylové studie
 • průzkumy a návrhy sanací vlhkého zdiva
 • geodetické zaměření pozemků i staveb
 • zpracování rozpočtů staveb
 • vizualizace staveb
 • projekty dopravních staveb
 • projekty vodohospodářských staveb
 • územní studie

KontaktyIng. Jakub Burý - autorizovaný inženýr

Tovačovského 2784 (budova Komerční banky)
Kroměříž
767 01
49°17'56.989"N, 17°23'57.215"E

Pavla Burá - autorizovaný technik

Krátká 1161
Frýdlant nad Ostravicí
739 11
49°35'38.394"N, 18°21'47.244"E